Campa Chormaic is the Irish Language and Sports Summer Camp held in the memory of Cormac McAnallen, who was captain of the All-Ireland winning Tyrone Senior team, when he died in 2004 of a heart condition.Campa Chormaic was set up in 2004 as a living memory to Cormac in the Brantry a small rural townland near Eglish in County Tyrone. Since then the camp has grown and flourished in Antrim, Derry and Down and each year it provides young children between the age of 9 and 16 years of age with a platform to learn the language, culture and Gaelic games and gives them the opportunity to learn about those ideals which defined Cormac as a person, in sport and academically. 2014 sees further expansion of those ideals with the hosting of Seachtain 2 Thír Eoghain at Scoil Iosaef Donaghmore and the establishment of a camp in West Tyrone. Campa Chormaic An Droim Mósr will take place between 11th August and 15th August hosted by St Dympnas Primary School Dromore and Dromore GFC.Campa Chormaic is about sport, culture, spirit and about fun. Campa Chormaic is a legacy to the young Gaels of Ulster and it embodies the spirit of Cormac McAnallen. Each camp runs a daily activities which embraces learning and sport where students get the chance to learn the language, and on the playing field they get the chance to play our sports under the watchful eye of teachers as well as some very special guests from across football, ladies football, hurling and camogie. And of course each participating student gets a cherished Campa Chormaic jersey unique to those students who attend the camp.Thank you for visiting the website -  we hope to see you at a camp this year.Tá deich mbliain caite anois ó dimigh Cormac Mac an Ailín ar shlí na fírinne. Fathach fír, mar a thug go leor air, cuireadh an campa seo ar bun ina ómós, le go mairfeadh a chuimhne beo agus le go gcuirfí chun cinn na luachanna sin ar chlóigh seisean chomh daingean docht sin leo agus é inár measc. Grá dá thír, grá dá theanga agus grá dá oidhreacht Ghaelach agus do na cluichá Gaelacha ach go háirithe.Tá muid ag tabhairt aghaidhe anois ar an deichiú mbliain de Champa Chormaic. Tá súil le Dia againn go mbeidh an bhliain 2014 chomh spéisialta céanna leis na blianta atá curtha isteach againn go dtí seo. Tá stádas ar leith bainte amach ag Campa Chormaic nó níl a leithéid le fáil áit ar bith eile sa tír.Is ionann Campa Chormaic agus Campa Samhraidh atá ann atá dírithe ar dhaoine óga idir 9 mbliana agus 16 bliana daois. Bíonn ranganna Gaeilge ann ar maidin agus seisiúin traenála sna cluichí Gaelacha tráthnóna níl a mhacasamhail ann don aos óg in aon áit ar bith eile in Éirinn.Thosaigh muid sa bhliain 2005," a dúirt Conall Ó Máirtín, cathaoirleach an Champa, " agus leis an fhírinne a dhéanamh, ní raibh a fhios againn cad é a bhí romhainn nó cén treo a rachadh an campa. An taon rud a bhí a fhios againn go cinnte ná go raibh muid ag iarraidh buanchuimhneachán nó beochuimhneachán bfhéidir a thionscnamh in ómós do Chormac. Chreid Cormac go láidir sna nithe sin ar chuir bunfhondúirí CLG an oiread sin tábhachta leo, tábhacht na teanga agus tábhacht na gcluichí dúchasacha is éard is aidhm leis an champa sagainn ná na rudaí sin a chur chun tosaigh i measc an aosa óig ar bhealach spreagthach taitneamhach."Tá lúchair ar Choiste Champa Chormaic gur éirigh chomh geall leis an champa a leathnú amach go Chontae Dhoire Contae Aontroma agus Co An Dúin agus go bhfuil deis ag páistí fud fad cúige Uladh freastáil a dhéanamh ar an champa cibé áit ina bhfuil siad féin ina chónaí sa chúige. I mbliana tabharfaidh muid aghaidh ar Iarthar Thír Eoghain agus An Droim Mór, aíst a mbeidh an campa deireanach i 2014 ag titim amach. 
Tá Coiste Champa Chormaic thar a bheith buísoch den mhórtacaísocht a chuireann roinnt dreamanna ar fásil dósibh ach ní mósr a lua go sonrach Foras na Gaeilge a bhí sásta tacú le Campa Chormaic ón tús agus atá ag obair go dlústh agus ag cuidú go mór le Campa Choprmaic le blianta beaga.Tá an coiste iontach buíoch don chuidiú a ghéimh muid ós Bord Chontae C.L.G Thír Eoghain, Doire, Aontroim agus an Dúin a thugann tacaíocht do Champa Chormaic sna contaetha.


Ní thiocfadh le Campa Chormaic bheith beo gann an chuidiú a faigheann muid á comhlachtaí príobaideach ar nós JB Barretts Concrete agus tógalaí H and A.


Mar choiste tá Campa Chormaic beo mar gheall ar an tacaíocht a chuireann scoileanna ar fáil agus atá i gcónaí sátsa &sacuteiseanna sacu a oscáilt suas i rith an tsamhraidh.Comh maith leis sin tá Campa Chormaic iontach buíoch leis an nasc atá dáanta le CLG Comhairle Uladh agus an tacaíocht a chuireann siad ar fáil bliain i ndiaidh bliana.Tá muidne, Coiste Champa Chormaic, ag dúil le scoth an tSamhraidh arís, fud fad cúige Uladh bígí linn don spórt agus don craic !!!


© Copyright of Campa Chormaic 2014. All Rights Reserved. A collaboration by Glenovation & Shift-Control